Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản Xuất, Thương Mại
SP/ DV chính:
Cung cấp cây xanh, hoa trang trí & nguyên vật ...
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mrs. Nguyễn Ái Diễm
Tel: 0965593349
DV CUNG CẤP CÂY XANH

CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ƯƠM CÂY

Tro

thông tin liên hệ
Mrs. Nguyễn Ái Diễm

0965593349 - 0913659125

DV CUNG CẤP CÂY XANH

Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Cây bóng mát
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Hoa trang trí văn phòng, nhà cửa
Hoa trang trí văn phòng, nhà c̗...
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Vườn cây giống
Cây lá màu
Cây lá màu
Cây lá màu
Cây lá màu

CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ƯƠM CÂY

Chậu nhựa ươm cây
Chậu nhựa ươm cây
Bì ươm cây
Bì ươm cây
Bì ươm cây
Bì ươm cây
Sơ dừa
Sơ dừa
Phân hữu cơ
Phân hữu cơ